Artikel 1: Toepassing

1.1 Plattegronden zijn toepasbaar bij: woningen, commerciële panden zoals; kantoor, bedrijfshal, winkel,- en HORECA panden en appartementen complexen.
1.2 Plattegronden wordt aangeboden in verschillende varianten en/of combinaties: 1.2a.1 In de basis, plattegronden wordt standaard geleverd met een kleurenpalet, maatvoering, tekst en disclaimer. (zie appendix 1a).
1.2b.1 Sfeervolle plattegronden oftewel ingericht met meubels is een toegevoegde waarde.
1.2b.2 Voor sfeervolle plattegronden bieden we standaard 3 verschillende stijlen; modern, praktisch of natuurtinten (zie appendix 1b).
1.2c.1 Delux plattegrond; hierbij wordt het pand volledig in 3D getekend.
1.2d.1 Plattegrond met meetrapport (MT) volgens BBMI.
1.3 Andere opties, dat toegevoegd kan worden zijn; tuinplan als bijgebouwen.
1.3a.1 Tuinplan wordt in 2 opties geleverd, standaard als sfeervol (zie appendix 1a en b).
1.3b.1 Onder bijgebouwen wordt verstaan; alle gebouwen die niet verbonden zijn aan de woning. Denk aan garage, berging, schuur etc.
1.4 Plattegronden zijn van toepassing op alle onderstaande technische voorwaarden en prijzen volgens artikel 2 en 4, voor zover hier door FloorPlanWeb niet schriftelijk van wordt afgeweken.
1.5 Indien zich tussen FloorPlanWeb en de opdrachtgever een situatie voordoet die niet beschreven, dan dient deze te worden beoordeeld naar de geest van de plattegronden richtlijnen 2019-2020.

Artikel 2: Technische voorwaarden

2.1 Het door FloorPlanWeb gemaakt technische voorwaarden is geldig van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2.2 Onder de volgende technische voorwaarden hanteert FloorPlanWeb de plattegronden regelgeving.
2.3a Opdrachtgever heeft de keuze om de plattegronden te vervaardigen in de volgende 2 software; Floorplanner en/of CAD.
2.3b Floorplanner biedt de mogelijkheid om de plattegrond te voorzien van meubels.2.4a.1 Ongeacht type pand, plattegronden wordt standaard geleverd door FloorPlanWeb tenzij anders wordt overeengekomen.
2.4a.2 Opdrachtgever heeft de mogelijk om de plattegrond technisch als visueel zelf in te delen. 2.5.a Het vervaardigen van plattegronden, zowel van woningen, commerciële panden qua tekenwerk heeft onbeperkt oppervlakte als aantal lagen.
2.5b Oppervlakte appartementen complexen qua tekenwerk is beperkt. Floorplanner toelaatbaarheid van het vervaardigen van het complex, heeft een beperking per oppervlakte. Hiervoor zal eerst overleg zijn tussen de opdrachtgever en FloorPlanWeb, hoe het complex wordt getekend en waaraan plattegrond moet voldoen.
2.5.c Totale oppervlakte van een woning, wordt verstaan, alles dat (in)direct verbonden is aan de woning.
2.5.d Voor het bepalen van totale oppervlakte van een woning, meten we h.o.h (spouw, scheiding,-) muren, incl. nis, vide, (lift)schacht.
2.6a Meetrapporten worden opgemaakt aan de hand van de maatvoering, dat de opdrachtgever stuurt.
2.6b FloorPlanWeb fungeert alleen voor het bereken van de oppervlakte en inhoud volgens BBMI. De opdrachtgever blijft altijd eindverantwoordelijk voor het eindproduct.
2.7 Er zit geen maximale oppervlakte van een tuinplan noch aantal bijgebouwen.
2.8a Plattegronden wordt geleverd in een formaat volgens de opdrachtgever.
2.9 FloorPlanWeb is gerechtigd om technische voorwaarden te wijzigen. FloorPlanWeb is verplicht om eerst de opdrachtgever op de hoogte te brengen, van de technische wijzigingen door middel van bijsluiter welke verstuurd wordt per email.

Artikel 3: Aanleveren van plattegronden

3.1a Plattegronden kan aangeleverd worden als blueprint (bouwtekening) of als schets (lees: inmeting).
3.1b.1 Als er verbouwing heeft plaatsgevonden en/of plattegrond wijkt af van de werkelijkheid, graag vermelden in rood (lees: intekenen inclusief maatvoeren).
3.1b.2 Als er sprake is van een alternatieve plattegrond, apart aanleveren met hoofd tekst “alternatief”
3.2a Ruimtes dat gemaatvoerd zijn, wordt verwerkt in de plattegrond, tenzij anders wordt overeengekomen.
3.2b Gebruiksfuncties zoals; woonkamer, keuken, berging, slaapkamer, badkamer worden altijd gemaatvoerd.

Artikel 3: Plattegrond en 2-D of 3-D Correcties

3.1 Onder definitie van correcties wordt verstaan; aanpassingen van alle aspecten van een plattegrond.
3.2 Correcties kan uitgevoerd worden door zowel Pranimate als de opdrachtgever.
3.3a FloorPlanWeb biedt eerste 2 correctieronden, met maximale tijdsduur 30 min. gratis aan.
3.3b Kosten voor 3 of meer correctieronden, verwijzen we naar artikel prijzen.
3.3c Correcties door de opdrachtgever bied GEEN korting aan op betreffende plattegrond.
3.4 Opdrachtgever is verplicht om correcties op betreffende plattegrond aan te geven.

Artikel 4: Prijzen plattegrond ontwerpen

4.1a Prijzen van standaard woning is gebaseerd op tijdsduur in combinatie met een totale oppervlakte van 350m2.
4.1b.1 Plattegronden van woningen wordt binnen een tijdsduur, niet meer dan 60 minuten per project vervaardigd.
4.1b.2 Plattegrond ontwerp dat langer duurt dan 60 minuten, plattegrond wordt opgemeten en vermenigvuldigd met een factor per 350m2.
4.2a FloorPlanWeb hanteert, voor plattegronden, fixed prijzen tot en met 31 december 2020, tenzij anders wordt overeengekomen.